Pot obține finanțare pe orice factură fiscală?

Pot obține finanțare pe orice factură fiscală?

Fiecare factură încărcată în cabinetul personal, pe care este solicitată finanțarea, trece o verificare la specialiștii Axioma Factoring. Sunt acceptate spre finanțare facturile care îndeplinesc următoarele condiții:
Sunt corect întocmite și sunt contrasemnate/acceptate de reprezentanții autorizați ale ambelor părți (Vânzător și Cumpărător).  
Sunt valabile, neexpirate (scadența plății încă nu a survenit) și sunt emise cu o dată nu mai veche decât 30 zile anterior solicitării finanțării prin factoring.
Creanța confirmată prin factura nu conține grevări (nu este cesionată, gajată, sau altfel restricționată) de careva parte sau terț. 
Factura este emisă de către Vânzător către un Cumpărător care nu este nicidecum afiliat sau sub controlul Vânzătorului.
 

Pot obține finanțare pe orice factură fiscală?