Cum funcționează factoring-ul?

Cum funcționează factoring-ul?

Vânzătorul livrează mărfuri sau prestează servicii Cumpărătorului și ambii convin că plata pentru aceste bunuri/servicii să fie efectuată într-o anumită perioadă de timp după livrare (3-60 zile). 
Imediat ce mărfurile sunt livrate sau serviciile sunt prestate, Vânzătorul emite factura fiscală, care confirmă livrarea. 
De îndată ce Cumpărătorul acceptă factura fiscală, Vânzătorul o poate încărca pe www.axioma.md și solicita finanțarea/avansarea plății pe această factură de la Axioma Factoring. 
Când factura este acceptată de către Axioma Factoring, Vânzătorul primește banii datorați pe factură în contul său bancar. Procesul de examinare factură durează nu mai mult de 1 oră. 
Imediat ce banii sunt avansați de Axioma Factoring către Vânzător, creanța bănească pe factura acceptată este cesionată companiei de factoring, fapt care este notificat Cumpărătorului, astfel că el este adus la cunoștință ca urmează la scadență să achite factura nu către Vânzător ci către compania de factoring. 
La scadență, Cumpărătorul achită banii datorați pe factură la contul bancar al companiei de factoring, iar Vânzătorul achită companiei de factoring costurile legate de serviciul de factoring.

Cum funcționează factoring-ul?